حمایت و کمک مالی

انجمن حمایت از زنان وکودکان پناهنده ( حامی ) با هدف حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده در مناقشات مسلحانه و بحرانهای طبیعی از طریق ارائه برنامه های توانمند سازی و آموزشی در تلاش برای افزایش ظرفیت فردی و اجتماعی آنان گام برمی دارد .

در این مسیر کمک‌های مردمی وحمایت‌های مالی سازمان‌های داخلی وبین المللی – که بخشی از آن در قالب پروژه انجام می‌شود؛ می تواند زمینه افزایش امکان و توان این سازمان را برای کمک هر چه بیشتر به پناهندگان و به ویژه زنان و کودکان فراهم آورد .

حامی از علاقه مندان به این حوزه درخواست می نماید تا کمک های خود را از طریق شماره حساب ۰۱۰۶۶۳۲۶۲۸۰۰۰ بانک ملی شعبه امام خمینی به نام انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده واریز نمایند و یا برای اطلاع بیشتر با آدرس ایمیل انجمن info.hamiorg@gmail.com  تماس حاصل کنند .

استفاده از مطالب با ذکر «انجمن حامی» مجاز است طراحی و اجرا توسط پرشین تم © HAMI 2000-2016